Bez Ekologické Stopy (BES)


Aplikace v chovech zvířat

 

 

- dávkování do systému napájecí vody v chovech zvířat (drůbež, krávy atp.),

- ošetření ploch, provozních prostor v chovných halách nebo potravinářských provozech 

(dávkovací zařízení dodáváme jako plně automatizovaný a prakticky bezobslužný komplet)

 

Drůbež

Chcete podstatným způsobem ovlivnit ekonomiku Vašeho chovu brojlerů?

Biocidní roztok VertEsprit ANK s dodáním přímo na místo:

- sníží náklady na dezinfekci hal a povede

- k lepším chovným výsledkům.

Jak toho dosáhnout?

- žádné školení

- žádná obsluha (stačí občasný dohled)

- nejlepší cena a při tom ekologické a bezpečné

 

Rozhodující jsou výsledky:

 

Účinnost je prověřená a prakticky odzkoušená – viz reference (v ČR viz www.envirolyte.cz, v zahraničí www.envirolyte.com).

 

Jaké jsou přibližně náklady na chemii, kterou běžně používáte? Po dohod s námi ušetříte. 

 

V čem je zásadní výhoda použití ANK ?

 

1.       V jednoduchosti – použije se technicky stejný způsob provedení dezinfekce - pokud provádí dezinfekci najatá firma, pouze zamění chemický prostředek za ANK.

2.       V celkově nižší nákladovosti

 

Dále doporučujeme:

Použít náš VertEsprit ANK i pro ošetření napájecí vody. Můžete očekávat stabilizaci chovných výsledků a v závislosti na kvalitě zdrojové vody i případně vyšší váhové přírůstky a tím další zvýšení hospodářského výsledku. 

Pro ilustraci  -  závěr zprávy z MTD Ústrašice:

"Na základě výsledků uvedených v tabulkách č. 1b a 1d lze konstatovat, že přípravek VertEsprit ANK v porovnání s kontrolní skupinou kladně působí na dosažené živé hmotnosti a spotřeby krmiva na 1 kg živé hmotnosti.

Podle statistického vyhodnocení uvedeného v tab. č. 5b jsou dosažené výsledky živé hmotnosti u obou pokusných skupin statisticky vysoce významné či významné.

Statistické výsledky v tab. č. 8c udávají, že konverze krmiva je statisticky významně lepší u skupiny č. 1 oproti kontrolní skupině.

Výsledky ztrát v období výkrmu poukazují na zvýšenou odolnost kuřat napájených vodou ošetřenou VertEsprit ANK. Toto se projevilo zvláště v poslední fázi výkrmu, kdy v kontrolní skupině uhynulo velké množství kuřat, zřejmě vlivem vysokých vnějších teplot.

Při porovnání výsledků skupiny č. 1 a 2 mírně lepší výsledky vykazuje skupina s dávkou 20 l VertEsprit ANK na 1000 l napájecí vody."

(viz úplné znění zprávy z MTD Ústrašice zašleme na vyžádání).