Bez Ekologické Stopy (BES)


Účinnost a osvědčení

- VertEsprit - ochranná známka 

Jediným oprávněným majitelem ochranné známky VertEsprit je naše společnost INTER-TRADE PRAHA spol. s r.o

- viz https://oz.kurzy.cz/inter-trade-praha-sro/vertesprit-p436244z285546u.htm

Za nákupy mimo naši společnost Inter-Trade Praha nepřebíráme jakékoliv záruky ani zodpovědnost. Proti zneužití ochranné známky VertEsprit podnikáme veškeré právní úkony na základě platných zákonů.

 

VertEsprit ANK - účinná a bezpečná dezinfekce na bázi aktivního chlóru

Problémem pro většinu zákazníků, kteří vyžadují levnou a účinnou dezinfekci, jsou:

1) pořizovací náklady a způsob skladování, ale i vysoká koncentrace chlorového přípravku (činidla) značného objemu,

2) jak bezpečně okyselit činidlo (žíravinu značné alkalické hodnoty) a

3) rychlá degradace vysoce koncentrovaného činidla při skladování.  

 

Základním biocidním agens našeho produktu VertEsprit ANK je aktivní chlor převážně ve formě kyseliny chlorné a částečně chlornanových iontů.

 

Kyselina chlorná chrání životy milionů lidí. 

1. Kyselina chlorná (Hypochlorous Acid ) je stále nejúčinnější a nejlevnější dezinfekční činidlo ve světě.

2. Kyselina chlorná je jedním z nejdůležitějších přirozených (v přírodě zavedených) prostředků proti infekci.

3. Kyselina chlorná nepředstavuje prakticky žádné nebezpečí pro lidi, zvířata ani potraviny.

 

Naproti tomu tradiční tekuté chlorové činidlo (chlornan sodný apod.) lze jen 

1) obtížně přepravovat, 2) je poněkud nebezpečné jej míchat a 3) při dlouhodobém skladování ztrácí kvalitu ... Takže pokud je potřeba tradiční chlornanový příprvek používat  ve velkém a/nebo dlouhodobě, pak je obtížné je bezpečně a účinně použít.

 

Náš přípravek VertEsprit ANK je ve stálé a vysoké kvalitě čistou kyselinu chlornou (HOCl) z obyčejné potravinářské soli (NaCl). Produkce roztoku označovaného ANK se sice podobá průmyslové výrobě chlornanu sodného (NaClO), ale s jedním významným rozdílem. Chlornan sodný slučuje chlor (Cl2) produkovaný při elektrolytické reakci se zásaditou sodou (louh/hydroxid sodný), aby se chlor stabilizoval. Při použití vysoce reaktivní membránové technologie v našem elektrolytickém generátoru se eliminuje sodík a louh (hydroxid sodný) a produkuje se čistá HOCl. S odstraněním sodíku se výhody HOCl v roztoku ANK stávají zřejmé, především tehdy, když se roztok používá jako biocidní přípravek pro dezinfekci vody, ploch a vzduchu. S vyloučením hydroxidu sodného je možné desinfikovat bez vysoké hodnoty pH (zásadité, alkalické), která je způsobována právě hydroxidem sodným.

 

Neutrální hodnota pH roztoku VertEsprit ANK zajišťuje vysoké procento přítomnosti kyseliny chlorné (HOCl) v roztoku, což zaručuje maximální dezinfekční účinnost1).

--------------------------------------------

1)  HOCl je nejúčinnější ze všech složek zbytkového chloru. Tato složka je známá oficiálně v průmyslu jako aktivní chlor (volně dostupný zbytkový chlor). Kyselina chlorná má podobnou strukturu jako voda, a proto se více používá vzorec HOCl než HClO. Dezinfekční účinnost HOCl je způsobena relativní snadností, kterou proniká buněčnými stěnami. Pronikavost HOCl je srovnatelná s vodou a je dána jak malou ​​velikostí (nízkou molekulární váhou), tak její elektrickou neutralitou (je bez elektrického náboje).

Stejně důležitým faktorem, který ovlivňuje desinfekční účinnost aktivního chloru, je funkce pH , která určuje velikost rozložení HOCl na Ha OCl- ionty. Procentuelní množství nerozložené HOCl v chlorovém roztoku je závislé na pH hodnotě a teplotě. Např. při 20°C a pH roztoku 7.0  je roztok z 80% čistá HOCl a zbytek tvoří chlornanové ionty (OCl- ). 

 

Osvědčení účinnosti 

VertEsprit ANK je v České republice prověřena v širokém spektru biocidní účinnosti ve Státním zdravotním ústavu, Šrobárova 48, Praha 10, Národní referenční laboratoří pro dezinfekci a sterilizaci, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, laboratorní expertizou č. 61 359 68/2006, a to v tomto rozsahu účinnosti:

-          baktericidní,

-          fungicidní (mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby),

-          sporocidní,

-          virucidní.

(Protokoly o výsledku laboratorních zkoušek č. 241/2006 a č. 244/2006 poskytneme na požádání.)

 

 VertEsprit ANK* je v České republice evidován v seznamu biocidních přípravků MZ ČR podle:

-        zákona č.120/2002 Sb. pod číslem REG-3371-17.03.05/9442 a specifikován jako typ přípravku v kategoriích 1-5,

-        vč. stanoviska ÚSKVBL Brno pod reg. č. 84/2005 pro užití v potravinářských provozech,

-        povolen rozhodnutím hl. hygienika MZ ČR č.j. OVZ-32.4-16.3.07/13047 podle § 13 vyhl. č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

(Stanovisko ÚSKVBL Brno, stejně jako Rozhodnutí MZ dodáme na vyžádání.)

-------------------------

* Jediným oprávněným majitelem ochranné známky VertEsprit ANK je naše společnost INTER-TRADE PRAHA spol. s r.o. - viz https://oz.kurzy.cz/inter-trade-praha-sro/vertesprit-p436244z285546u.htm

Za nákupy mimo naši společnost Inter-Trade Praha nepřebíráme jakékoliv záruky ani zodpovědnost. 

Proti zneužití ochranné známky VertEsprit podnikáme veškeré právní úkony na základě platných zákonů.

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb. Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem, či připomínkou. Tato stránka slouží jako rozcestník pro Vámi nabízené proukty či služby


Služba 1 - likvidace legionely

 

Služba 2 - dezinfekce vody a ploch