Bez Ekologické Stopy (BES)


Likvidace legionely

Posouzení rizik a prevence výskytu legionely v technických vodovodních obslužných systémech (TVOS) - "Legionella Risk Assessment"

Jak začít pracovat na vyhodnocování rizik legionely?

Zaměstnavatelé nebo jiné osoby odpovědné za kontrolu a údržbu provozu TVOS musí:

·          Identifikovat a vyhodnotit zdroje rizika legionely ve vodovodním systému

·          Zpracovat písemný postup pro předcházení rizika legionely a posouzení rizik

Písemný postup kontroly rizik legionely by měl popisovat:

• vodovodní systém, včetně aktualizovaného plánu nebo schematického nákresu

• kdo je odpovědný za posouzení rizika v systému a kontrolu jeho provedení

• bezpečný a správný provoz systému

• jaké kontrolní metody a další opatření budou použita

• kontroly, které budou provedeny na vodovodním systému a jak často budou kontroly prováděny

• kdo je jmenován "odpovědnou osobou" s odpovědností za provoz a kontrolu vodovodního systému

• záznamy o kontrole toho, že to, co bylo uděláno, je efektivní

Hlavním cílem je, aby se zabránilo množení legionely nebo se její růst dostal pod kontrolu efektivním projektováním, údržbou a provozem vodovodního obslužného systému.

Prevence a kontrola rizik legionely ve vodovodních systémech vyžaduje:

• pečlivé plánování – z hlediska posouzení rizik

• úspěšnou strategii řízení

• odpovědný personál

 Vyhodnocování rizika legionely  

- mnoho organizací ve veřejném a soukromém sektoru vyžaduje odbornou pomoc -  jak začít a řídit tento proces vč. vypracování dokumentace, která obsáhne uvedené požadavky podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb. v platném znění z r. 2006, vyhl.293 a 294/2006 Sb., které obsahují požadavky na limitní počty legionel v teplé vodě a bazénech a jsou plně v souladu s legislativou EU.

Naše společnost Inter-Trade Praha velmi dobře chápe, jak může být obtížné pro organizace ve veřejném sektoru, stejně jako pro soukromé subjekty vytvořit správné postupy pro zhodnocení a kontrolu výskytu legionely ve vodovodním obslužném systému, který spravují.

Proto nabízíme odbornou službu se zaměřením na:

• provedení posouzení rizik výskytu legionely

• postupy, které vyhoví možnostem vašeho rozpočtu

• vyhodnocení rizik legionely z hlediska vašich priorit a s doporučením pro vás

• provedení aktualizace každé dva roky

 

  Nejlepší nabídka k likvidaci legionely v TUV

 

- to je nabídka podle Vašich možností, zvolte tu nejlepší variantu pro Vás!

Abychom dosáhli v objektech zdravotnických a ubytovacích zařízení (např. nemocnic, hotelů), ale i ve sprchách bazénů a koupališť aj. zdravotně nezávadné teplé vody, která bude v souladu s legislativními požadavky stanovených vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění ze dne 6. června 2006, nabízíme následující řešení:

Naše řešení je založeno na tom, že dávkování do systému TUV se automaticky řídí úrovní účinnosti našeho přípravku VertEsprit ANK v teplé vodě. Nemůže se proto stát, že by dávkování neodpovídalo tomuto rozhodujímu požadavku na likvidaci legionely. A to je ojedinělý komfort, který můžeme nabídnout i Vám.

Účinnost, zdravotní nezávadnost, bezpečnost a hospodárnost našeho systému je nepřehlédnutelná. 

Vždyť ošetření 1 m3 teplé vody stojí přibližně od 8 do 40 haléřů v závislosti na kvalitě vody!

Nabízíme následující řešení podle Vašich možností:

Sami se můžete přesvědčit! Abyste sami nevynakládali zbytečně peníze, provedeme:

1. laboratorní zkoušku vzorků z kritického místa TUV ve spolupráci s akreditovanou laboratoří,

2. instalaci automatického dávkování biocidního přípravku VertEsprit ANK do TUV,

3. následnou laboratorní zkoušku vzorků z kritického místa TUV po doladění optimální úrovně dávkování.

Teprve poté se můžete rozhodovat, zda využijete náš systém nebo ne.

Výhody:

-       plně automatizovaný provoz dávkování,

-       vysoká kvalita dávkovacího roztoku (přímá vazba mezi produkcí a dávkováním)

Věříme, že vyberete variantu, která je pro Vás nejvýhodnější.

Vaše právo rozhodnout se až se sami přesvědčíte, zakotvíme v obchodních podmínkách dodávky:

Po výběru Vámi zvolené varianty doporučujeme podepsat smlouvu o dílo, která stanoví základní podmínky dodávky, a to:

- Dohodu o ceně za kompletní dodávku díla.

- Podmínky úhrady ceny jsou flexibilní

 

Pokud se naše řešení neukáže účinné ani po zmíněném období provozního zkoušení, námi nainstalovaný dávkovací systém  na vlastní náklady demontujeme a vrátíme zálohové platby.

 

Prosím neváhejte a pro podrobnější informace volejte nebo pošlete e-mail na náš kontakt.