Bez Ekologické Stopy (BES)


Vítejte na stránkách VertEsprit ANK

S hrdostí oznamujeme:

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. ve shodě s nařízením (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech)

  • je zařazena v seznamu ECHA (Evropské Chemické Agentury) podle čl. 95 - viz seznam, jako dodavatel účinné látky a dodavatel biocidního přípravku (produktu) za účelem použití:
  • PT 1 – pro osobní hygienu
  • PT 2 – pro účely veřejné zdravotní péče
  • PT 3 – pro veterinární hygienu
  • PT 4 – pro oblast potravin a krmiv
  • PT 5 – pro pitnou vodu

(v ČR oznámeno na MZ ČR pod příslušným kódem MZDR)

Tímto jsme oprávněni nabízet všem zájemcům jak z oblasti velkoobchodu, tak maloobchodu, ale i přímým uživatelům (konečným odběratelům) biocidní přípravek pod obchodní značkou:

VertEsprit®ANK s prokazatelnou širokospektrální účinností:

- virucidní,

- baktericidní,

- sporocidní,

- fungicidní (mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby).

Nabízíme:

Účinný, ekologicky nezávadný roztok VertEsprit ANK (obsahuje účinnou látku kyselinu chlornou – HOCl, která je přirozenou součástí imunitního systému organismů).

Vyrábějte si sami nebo objednejte v kanystrech příp. v jiném vhodném balení u nás! 

Rádi Vám pomůžeme spočítat, co je pro Vás výhodnější - kontaktujte nás!

Zda vyrábět přímo v místě spotřeby z vody a obyčejné soli za použití elektřiny, nebo zda je výhodnější od nás nakupovat roztok v kanystrech. Roztok je účinný a ekologicky nezávadný (BES - bez ekologické stopy!).

Roztok ANK lze jednoduše používat k dezinfekci zdrojové vody (ze studny) nebo procesních vod (proplach potrubí apod.) a ploch nebo i povrchů výrobních zařízení. Je účinný i proti vzniku a tvorbě biofilmů.

Náš roztok neutrálního anolytu ANK (v ČR pod obchodním označením VertEsprit ANK), obecně označovaný jako ECA voda (elektrochemicky aktivovaná voda) je velmi účinný dezinfekční přípravek, který se v poslední době stále výrazněji prosazuje

- při likvidaci nebezpečné bakterie Legionella v teplé vodě,

- při zvlhčování vzduchu a dezinfekci vnitřních prostor,

- při dezinfekci a čištění povrchů, 

- v chovech zvířat, 

- v potravinářských provozech a 

- při výrobě nápojů a mléčných výrobků (farmáři, kteří přicházejí se svými výrobky na farmářské trhy tak mohou získat nástroj, který jim dá jistotu výroby zdravých a hygienicky nezávadných potravin).